AKREDITÁCIA PRE MÉDIÁ
MEDIA ACCREDITATION FORM

Žiadam akreditáciu na podujatie / I request media accreditation for

EHC – Dobšinský kopec 2019

Uzávierka akreditácií / Accreditation deadline

17. 7 .2019





USMERNENIA PRE AKREDITÁCIU

EHC – Dobšinský kopec 2019
Všetky žiadosti o akreditáciu musia byť urobené on-line. 

Žiadatelia môžu žiadať o viac ako jednu akreditáciu, každá však musí byť vyplnená na samostatnom formulári. Za jedno médium je možné akreditovať maximálne 3 zástupcov, z toho maximálne jedného fotografa. Uzávierka akreditácií je 17.júla 2019. Potvrdenie akreditácie budeme posielať emailom po revízii žiadosti. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

Tlačový tajomník DK 2019: Ľuboš Kašický, accreditationKL@gmail.com

ACCREDITATION GUIDELINES FOR

EHC – Dobšinský kopec 2019
All requests from publications or agencies for accreditations must be made online. 

Media outlets can request more than one accreditation, however each request must be sent separately. We will consider maximum 3 representatives per media – maximum 1 photographer. The accreditation deadline is on the 17th July 2019. Confirmation we will distribute by emails after full revision. Thank you for your understanding and co-operation. 

Press officer DK 2019: Ľuboš Kašický, accreditationKL@gmail.com