UZÁVIERKA CIEST, OBCHÁDZKY A PARKOVANIE

Uzávierka štátnej cesty I/67 medzi Dobšinou a Dobšinským kopcom je úradne schválená po obidva dni
t.j. 20. a 21.07.2019 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.

 

UZÁVIERKA
Snahou usporiadateľa bude v prípade priaznivého vývoja podujatia uvoľniť premávku na spomínanom úseku aj v skoršom termíne.
Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú zúčastniť pretekov, k dispozícii obchádzkové trasy - zobrazené na mape.
Na hlavných prístupových komunikáciách v Gemerskej Polome, Štítniku, Pustom poli a na križovatke pri Hnilci (Knola) bude zabezpečený odklon dopravy usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou SR. Vodiči, ktorí budú odklonení na príslušnú obchádzkovú trasu, dostanú od usporiadateľa mapu, ktorá ich navedie na ich cieľové miesto.
Vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi Gemerskou Polomou a Hnilcom, spôsobenou poškodeným cestným telesom, môžu túto trasu použiť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ostatné vozidlá musia využiť variantné riešenia.

 

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V DOBŠINEJ
Depo pretekárskych vozidiel bude na uliciach SNP, Nová a Námestie Tri ruže a bude riadne vyznačené zákazovými dopravnými značkami v čase od 20.07.2019 do 21.07.2019
Parkovanie súkromných vozidiel divákov počas celého podujatia bude realizované usporiadateľom na vyhradených parkoviskách.
Polícia SR bude monitorovať najmä Zimnú a Železničnú ulicu tak, aby boli priechodné a tým bol umožnený vjazd a výjazd vozidiel Dobšinčanov. Vodiči, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie alebo pokyny usporiadateľov, ich vozidlá budú odtiahnuté do areálu Podniku služieb mesta Dobšiná.

 

PARKOVANIE POČAS PRETEKOV
Pre prichádzajúcich návštevníkov budú pripravené záchytné parkoviská. Zo smeru od Rožňavy to bude parkovisko areálu EUROBUS a jeho okolie.
Zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi to budú parkoviska "pri Kríži", "Gugel" a Dobšinská Maša.
Preprava návštevníkov zo záchytných parkovísk EUROBUS, pri Kríži a Dobšinská Maša na miesto konania preteku bude zabezpečená kyvadlovou dopravou.
Kyvadlová preprava bude zabezpečená aj počas prestávok medzi jednotlivými jazdami označenými autobusmi EUROBUSU medzi námestím Tri Ruže a Dobšinským kopcom a naopak. Zastávky autobusu budú označené.

Org. výbor PAV

Partneri súťaže