ŠPORTOVÝ PROGRAM

SOBOTA / SATURDAY

20.7.2019

:

0 9

1. KOLO JÁZD

2. KOLO JÁZD

:

0 9

NEDEĽA / SUNDAY

21.7.2019

:

1. SÚŤAŽNÁ JAZDA

2. SÚŤAŽNÁ JAZDA

:

0 9

:

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

PARTNERI SÚŤAŽE