ŠPORTOVÝ PROGRAM

SOBOTA / SATURDAY

21.7.2018

:

0 9

1. KOLO JÁZD

2. KOLO JÁZD

:

0 9

NEDEĽA / SUNDAY

22.7.2018

:

1. SÚŤAŽNÁ JAZDA

2. SÚŤAŽNÁ JAZDA

:

:

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV

PARTNERI SÚŤAŽE