Všeobecné informácie

Program a harmonogram súťaže:

Deň Hodina Program
30.4.2016 Začiatok prijímania prihlášok
6.7.2016 23:59 Uzávierka prihlášok
11.7.2016 12:00 Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania (www.dobsinskykopec.com)
14.7.2016 8:00 Otvorenie parkoviska pretekárskych vozidiel (DEPO I – DEPO II)
15.7.2016 7:00 až 18:00 Administratívne preberanie
15.7.2016 7:30 až 18:00 Technické preberanie
15.7.2016 17:00 Zasadnutie RŠK
15.7.2016 19:00 Povinná rozprava jazdcov
16.7.2016 7:45 Zverejnenie prevzatých jazdcov
16.7.2016 9:00 až 11:30 1. tréningová jazda
16.7.2016 11:30 až 11:45 Rozprava jazdcov v priestore Cieľa
16.7.2016 13:00 až 16:00 2. tréningová jazda
16.7.2016 17:15 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
16.7.2016 18:00 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
16.7.2016 19:00 Tlačová konferencia
17.7.2016 8:30 Slávnostné otvorenie pretekov
17.7.2016 9:00 až 11:30 1. súťažná jazda
17.7.2016 13:00 až 15:00 2. súťažná jazda
17.7.2016 15:00 Uzavreté parkovisko – priestor cieľa
17.7.2016 Po skončení preteku Záverečná technická kontrola – Hasičská zbrojnica Ulica SNP
17.7.2016 15:15 Zverejnenie výsledkov
17.7.2016 17:00 Vyhlásenie víťazov