Všeobecné informácie

Program a harmonogram súťaže:

Deň Hodina Program
1.5.2018 Začiatok prijímania prihlášok
11.7.2018 23:59 Uzávierka prihlášok
16.7.2018 12:00 Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania (www.dobsinskykopec.com)
19.7.2018 8:00 Otvorenie parkoviska pretekárskych vozidiel (DEPO I, DEPO II)
20.7.2018 07:00 až 18:00 Administratívne preberanie
07:30 až 18:30 Technické preberanie
19:00 Zasadnutie RŠK
19:30 Safety meeting
20:00 Povinná rozprava jazdcov
21.7.2018 7:45 Zverejnenie prevzatých jazdcov
9:00 až 11:30 1. tréningová jazda
11:30 až 11:45 Rozprava jazdcov v priestore Cieľa
13:00 až 16:00 2. tréningová jazda
17:15 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
18:30 Zverejnenie štartovej listiny pretekov
20:00 Tlačová konferencia
21:00 Slávnostné otvorenie pretekov
22.7.2018 8:30 až 11:00 1. súťažná jazda
12:30 až 15:00 2. súťažná jazda
15:00 Uzavreté parkovisko – priestor cieľa
Po skončení preteku Záverečná technická kontrola – Hasičská zbrojnica, Ulica SNP
do 60 min. od skončenia poslednej jazdy Zverejnenie výsledkov
do 90 min. od skončenia poslednej jazdy Vyhlásenie víťazov