Základné info

Program a harmonogram súťaže:

Deň Hodina Program
30.4.2017 Začiatok prijímania prihlášok
12.7.2017 23:59 Uzávierka prihlášok
17.7.2017 12:00 Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania (www.dobsinskykopec.com)
20.7.2017 8:00 Otvorenie parkoviska pretekárskych vozidiel (DEPO I – DEPO II)
21.7.2017 7:00 až 18:00 Administratívne preberanie
21.7.2017 7:30 až 18:00 Technické preberanie
21.7.2017 17:00 Zasadnutie RŠK
21.7.2017 19:00 Povinná rozprava jazdcov
22.7.2017 7:45 Zverejnenie prevzatých jazdcov
22.7.2017 9:00 až 11:30 1. tréningová jazda
22.7.2017 11:30 až 11:45 Rozprava jazdcov v priestore Cieľa
22.7.2017 13:00 až 16:00 2. tréningová jazda
22.7.2017 17:15 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
22.7.2017 18:30 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
22.7.2017 19:00 Tlačová konferencia
22.7.2017 19:30 Slávnostné otvorenie pretekov
23.7.2017 8:30 až 11:00 1. súťažná jazda
23.7.2017 12:30 až 15:00 2. súťažná jazda
23.7.2017 15:00 Uzavreté parkovisko – priestor cieľa
23.7.2017 Po skončení preteku Záverečná technická kontrola – Hasičská zbrojnica Ulica SNP
23.7.2017 16:30 Zverejnenie výsledkov
23.7.2017 17:00 Vyhlásenie víťazov