AKREDITÁCIA PRE MÉDIÁ
MEDIA ACCREDITATION FORM

Žiadam akreditáciu na podujatie / I request media accreditation for

EHC – Dobšinský kopec 2021

Uzávierka akreditácií / Accreditation deadline

15. 7 .2021

  USMERNENIA PRE AKREDITÁCIU

  EHC – Dobšinský kopec 2021
  Všetky žiadosti o akreditáciu musia byť urobené on-line. 

  Žiadatelia môžu žiadať o viac ako jednu akreditáciu, každá však musí byť vyplnená na samostatnom formulári. Za jedno médium je možné akreditovať maximálne 3 zástupcov, z toho maximálne jedného fotografa. Uzávierka akreditácií je 15.júla 2021. Potvrdenie akreditácie budeme posielať emailom po revízii žiadosti. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

  Tlačový tajomník DK 2021: Ľuboš Kašický, accreditationKL@gmail.com

  ACCREDITATION GUIDELINES FOR

  EHC – Dobšinský kopec 2021
  All requests from publications or agencies for accreditations must be made online. 

  Media outlets can request more than one accreditation, however each request must be sent separately. We will consider maximum 3 representatives per media – maximum 1 photographer. The accreditation deadline is on the 15th July 2021. Confirmation we will distribute by emails after full revision. Thank you for your understanding and co-operation. 

  Press officer DK 2021: Ľuboš Kašický, accreditationKL@gmail.com