Akreditácie médií na Dobšinský kopec 2017 spustené

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2017, Tlačové správy

Jediné slovenské podujatie zaradené do seriálu Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu 2017, Dobšinský kopec dnešným dňom spustil akreditácie pre zástupcov médií.

Všetkých zástupcov médií žiadame o preštudovanie akreditačných podmienok, ako aj vyplnenie a podpísanie akreditačného formulára a ručenia zodpovednosti a o následné zaslanie mailom v termíne najneskôr do 19.7.2017. Akreditačné podmienky, ako aj akreditačný formulár nájdete na stránke organizátora www.dobsinskykopec.com v sekcii médiá/press.

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2017