Blíži sa uzávierka termínu prihlášok

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2019, Tlačové správy

Prakticky už len hodiny zostávajú do termínu uzávierky prihlášok na XXXVI. ročník Dobšinského kopca 2019.

Presne do polnoci 10.júla 2019 je stanovený termín uzávierky prihlášok na štart aktuálneho ročníka pretekov automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci. K dnešnému dňu máme prihlásených už viac, ako sto pretekárov medzi ktorými nechýbajú ani Simone Faggioli a Christian Merli. Z doteraz došlých prihlášok však vyplynulo, že jazdci, ktorých sa to týka, nevypĺňajú správne údaje o „performance factore“ a preto by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na tento údaj.

FIA zavádza novú koncepciu klasifikácie automobilov do tried pre PAV. Tento spôsob zaraďovania je založený na pomere hmotnosti a výkonnosti, a je určený pre všetky uzatvorené automobily. Preto podujatia Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu v sezóne 2019 prebiehajú v skúšobnom režime „performance factoru“. To znamená, že všetci jazdci kategórie 1 a jazdci na vozidlách E2 – SH, čiže „siluety“ z kategórie 2, ktorí sa na Dobšinskom kopci prihlasujú do Majstrovstiev Európy, sú povinní v prihláške vyplniť aj údaj o „perfomance factore“ a „performance ID“.

Zdôrazňujeme, že sa to týka iba jazdcov, ktorí štartujú v ME v kategórii 1 v skupinách N, A, GT, S20. Prosíme, nezabúdajme na to.

Presné informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.dobsinskykopec.com v sekcii jazdci.