Čo všetko nájdeme vo Zvláštnych ustanoveniach Dobšinského kopca 2018

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2018, Tlačové správy

V predchádzajúcom článku sme vám priniesli informácie o tom, že organizátor XXXV. Dobšinského kopca 2018 zverejnil Zvláštne ustanovenia a spustil prihlasovanie na podujatie. Čo všetko sa však v ZU skrýva, si povieme práve teraz.

Zvláštne ustanovenia. Dokument, ktorý je alfou a omegou každého motoristického podujatia. Dokument, ktorý popisuje kto stojí za organizáciou toho konkrétneho podujatia, ktorý jednoznačne určuje do akých šampionátov je podujatie zaradené, dokument, ktorý má právo dopĺňať, či upresňovať štandardné športové predpisy, či zaradenie súťažiacich do jednotlivých skupín a tried. Samozrejme tu nechýba ani dôležitá informácia o tom, kde, ako, odkedy a dokedy sa majú súťažiaci možnosť na podujatie prihlásiť a na aký účet zaslať prihlasovací vklad.

Povedzme si však na rovinu. Nie je veľa jazdcov, ktorí by Zvláštne ustanovenia na konkrétne podujatie čítali od A až po Z. Preto si teraz spoločne priblížime niektoré ich časti.

V prvom rade to je zaradenie podujatia, konkrétne v Dobšinej sa bude bojovať do viacerých šampionátov a to : FIA EHCC, FIA HHCC, MSR PAV, MSR PAV – HA, SKP, PAV HP, MČR, MČR HA a ČT. Samozrejme podujatie by sa nemohlo konať bez dohľadu národnej športovej autority, ktorou je Slovenská asociácia motoristického športu.

Čo sa týka organizácie podujatia tú si rovnako ako v minulých rokoch na svoje plecia zobral Autoklub EHC Dobšinský kopec v spolupráci s Mestom Dobšiná, pričom Predsedom organizačného výboru sa stal Ján Slovák – Primátor Mesta Dobšiná. Ten v dňoch 20. – 22.7.2018 svoje žezlo odovzdá do rúk riaditeľovi podujatia Marcelovi Kolárikovi a čestnému riaditeľovi Ing. Vlastimilovi Majerčákovi staršiemu. Túto dvojicu bude ako tajomník podujatia dopĺňať Pavol Kušnier a hlavný bezpečnostný komisár Michal Gergoš. V prípade ak budú mať jazdci akýkoľvek problém môžu sa z dôverou obrátiť na Matúša Pavlíka a Maroša Sucháča, ktorí budú vykonávať funkciu styk s jazdcami. O zdravie jazdcov sa bude starať všetkým dobre známa MUDr. Anna Vidová a dohľad nad dodržiavaním športových predpisov bude bdieť Miroslav Nezval z Českej republiky spoločne s Marcom Josephom z Luxemburgu a domácim Borisom Kočerginom. Funkciu pozorovateľa FIA v tomto roku bude vykonávať David Grace z Veľkej Británie. O zasadanie Rady športových komisárov sa bude starať aj v tomto roku Slavomír Kuchár. V prípade technických komisárov, ktorí dohliadajú nad správnosťou úprav jednotlivých vozidiel bude v Dobšinej tých mien viac. Ako FIA technický delegát sa nám predstaví Gordon Forbs z Veľkej Británie, dohľad nad historickými vozidlami bude mať Fín Ralf Pettersson a úlohu hlavného technického komisára prevezme šéf technickej komisie SAMŠ, Milan Hôlka. Keďže sa v Dobšinej bude konať aj český šampionát v úlohe technického delegáta FAS sa predstaví Josef Stránsky a v úlohe bezpečnostného delegáta SAMŠ Ľubomír Šimko. Keďže jazdci pri pretekoch automobilov do vrchu bojujú medzi sebou doslova o stotinky sekúnd, časomieru bude mať na starosti Ján Margóč.

Okrem už spomínaných informácií je vždy pre súťažiacich a jazdcov podstatná informácia o tom od kedy do kedy majú možnosť sa na podujatie prihlásiť a samozrejme čo ich to bude stáť a kam treba spomínaný prihlasovací vklad poslať.

V prípade XXXV. Dobšinského kopca 2018 prihlasovanie bolo spustené 1.5.2018 a bude uzavreté 11.7.2018. Po tomto dátume samozrejme musí organizátor pár dní počkať či náhodou nepríde nejaká prihláška ešte poštou (hlavne zo zahraničia) a následne 16.7.2018 bude zverejnený zoznam prihlásených. Čo sa týka prihlasovacích vkladov, ten je rovnako zverejnený vo Zvláštnych ustanoveniach a je to: 180 € s v prípade voliteľnej reklamy organizátora (pre PAV HA je táto čiastka upravená na 130 €), alebo 360 € v prípade, ak nemá záujem súťažiaci o voliteľnú reklamu organizátora (v prípade PAV HA je čiastka upravená na 260 €). Samozrejme platbu za prihlasovací vklad treba zaslať organizátorovi do banky na č.ú. uverejnené v ZU.

Tu by sme však radi upozornili všetkých súťažiacich a jazdcov, že prihlášky nedoložené prihlasovacím vkladom budú anulované a prehlásené za neplatné. V praxi to bude vyzerať jednoducho, kým nebude prihlasovací vklad pripísaný na bankový účet organizátora, prihláška nebude prijatá.

Myslím si, že na dnes by o informáciách uverejnených vo Zvláštnych ustanoveniach vydaných k XXXV. Dobšinskému kopcu 2018 asi aj stačilo. O programe podujatia, či ďalších informáciách uverejnených v ZU si povieme zase niečo nabudúce.

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2018