Dobšinský kopec

Covid 19

Infolinky a kontakty regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Infolinka COVID-19 pre verejnosť: 0800 174 174 (8:00 – 18:00), zo zahraničia volajte na +421 222 200 910