ĎAKUJEME, ŽE STE S NAMI

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2021, Tlačové správy

Predčasné zrušenie pretekov v dôsledku havárie je jedna z najhorších vecí, ktorá sa môže usporiadateľom stať. Našťastie sa to síce obišlo bez vážnejších zranení aktérov, no Dobšinský kopec sa bude zotavovať oveľa dlhšie.

 

K okolnostiam, ktoré sa udiali na XXXVII. ročníku pretekov automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci 2021, sa nechceme vyjadrovať pokým sa neuzatvoria všetky prešetrenia a nedostaneme konečnú hodnotiacu správu. Vnímame však ďalší vývoj udalostí a nesmierne si vážime každý prejav podpory Dobšinského kopca v tejto zložitej situácii.

 

Väčšina odbornej i laickej verejnosti správne pochopila okolnosti a stala sa nám morálnou oporou v spoločnej viere v budúcnosť našich pretekov. Mimoriadne si vážime a oceňujeme prístup všetkých tých súťažiacich, ktorí si uvedomili zložitosť situácie a nenárokovali si vrátenie štartovného. Chceme im aspoň takto vyjadriť našu úctu a rešpekt za ich postoj.

 

Aj vďaka takýmto statočným drobným postojom každého z vás naše preteky dostávajú šancu prežiť a dáva nám to silu urobiť všetko preto, aby sme pokračovali v tradícii, ktorú začali už naši otcovia. Ďakujeme, že ste s nami! Spolu to dokážeme.

 

 

Organizačný výbor

Autoklub EHC Dobšinský kopec