Dobšinský kopec

Divácke miesta

Legenda (Legend)

1-24

číslo stanovišťa traťových komisárov (number of tewards position)

lesná / úniková /cesta
(forest / escape / road)

Divácka zóna
(Zone for onlookers)

Preteky sa uskutočnia na štátnej ceste l/67 v úseku “Dobšinský kopec”.

Štart sa nachádza v Dobšinej v blízkosti výjazdu z mesta v smere na Poprad.

Cieľ je situovaný cca 400m pred odbočkou na Dedinky.

(The event will be run on route l/67 in the leg “Dobšinský kopec”. Start is in town Dobšiná at Hnilecká Street near exit to Poprad. Finish is circa 400m before crossroad with route to Dedinky.)

Trať má nasledovné parametre
(The course has the following characteristic)

Dĺžka (Length) – 6590m

Minimálna šírka (Min. Width) – 7m

Nadmorská výška Štartu (Altitude of the Start) – 461m above see level

Nadmorská výška Cieľa (Altitude of the Finish) – 858m above see level

Výškový rozdiel (Difference in Altitude) – 397m

Priemerné stúpanie (Average Gradient) – 5,8%

Maximálne stúpanie (Max. Gradient)- 20% 

Počet zákrut (Number of curves) – 30

Rekord trate (Record of the course) – 2:15,425 min

Držiteľ rekordu (Record-holder) – Christian MERLI (ITA) Osella FA 30 Zytek LRM

Dátum rekordu (Date record) – 22.júla 2018

Dĺžka trate sa na Dobšinskom kopci v jeho doterajšej histórii zmenila  štyrikrát, pričom jej rozsah bol od 6490 m v prvých ročníkoch, až po súčasných 6810 m. Trať vo svojich začiatkoch začínala vo výjazde z prvej zákruty na hranici mesta Dobšiná v zákrute, ktorá nesie meno „Vlčia dolina“ a cieľ bol na úrovni „vyhliadky“.

Osemdesiate roky a opätovný reštart pretekov na Dobšinskom kopci zmenili hlavne priestor cieľa. Štart ostal nezmenený, no cieľ sa presunul vyššie o necelých 150 m ku križovatke Stratená – Mlynky, čim vznikla trať s dĺžkou cca 6600m. Medzinárodné podujatia začiatkom deväťdesiatych rokov otvorili znovu otázku úpravy pretekárskej trate. Tá logicky spočívala v presunutí štartu, ktorý sa posunul do prvej zákruty vo Vlčej doline k odbočke „ku elektrárni“. Tým vnikla trať, ktorej dĺžka okolo 6800m sa radila k jedným z najdlhších tratí, v regióne Európy.

Najväčšia zmena sa uskutočnila v roku 2006, kedy sa zrodila myšlienka zatraktívniť divácke miesto v prvej zákrute, čím došlo k posunutiu štartu nižšie na Hnileckú ulicu a cieľ bol z bezpečnostných dôvodov presunutý na pôvodné miesto (začiatok vyhliadky). Súčasná trať meria 6810 m a v kalendári Majstrovstiev Európy je po talianskej trati Trento – Bondone (17 km) a českom Šternberku (7800 m), treťou najdlhšou traťou.

Rok

1973-1975

1983-1987

1990 – 2005

2006 – súčasnosť

Dĺžka trate

6490 m

6630 m

6800 m

6810 m