Dobšiná v Šternberku

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2019, Tlačové správy

Partnerstvo Dobšinčanov a Šternberkčanov rokmi prerástlo v priateľstvo. Obidve strany sa vzájomne podporujú, pomáhajú si a navštevujú sa. Preto ani tento rok Dobšinčania na ECCE HOMO v Šternberku nemohli chýbať.

„Sme z rovnakého priestoru. Máme podobné problémy a aj preto si dobre rozumieme,“ približuje partnerské vzťahy s priateľmi na Morave Paľo Kušnier. „Stalo sa už tradíciou, že si každoročne vymieňame návštevy na pretekoch, kde sa delíme o skúsenosti. V tomto roku napríklad FIA zaviedla nejaké novinky, ktoré sme si na pretekoch u našich priateľov mohli priamo overiť v praxi ešte predtým, než ich budeme aplikovať my.“

Pochopiteľne, že pri takýchto priateľských návštevách nezostáva len na oficiálnostiach. „My to prezentujeme, ako generálku pred našim podujatím, no Vlasto Malík (pozn. riaditeľ pretekov ECCE HOMO) návštevy u nás vníma ako zaslúžený oddych a relax. Čo napokon vyplýva aj z poradia pretekov v kalendári,“ smeje sa Paľo Kušnier. „Pravdou však je, že družné neformálne priateľské posedenie a otvorené delenie sa o skúsenosti je pre všetkých oveľa osožnejšie, ako nejaké oficiálne schôdzovanie.“

Okrem užšieho organizačného výboru Dobšinského kopca aj tentoraz do Šternberka cestovali ďalší kolegovia, ktorí sa na organizovaní pretekov v Dobšinej podieľajú na rôznych iných pozíciách. Pre všetkých je vždy mimoriadne osožné vidieť nové veci a inšpirovať sa pre svoju prácu. Veď ako sa vraví, „múdry sa učí od iných“.

Mimochodom, na 39.ročník Majstrovstiev Európy ECCE HOMO v Šternberku prišli okrem Dobšinčanov aj priatelia z poľskej Limanovej. No a neutužiť vzťahy a nezužitkovať ich čerstvé postrehy a skúsenosti by bol predsa hriech.

Dobšiná vie, čo sa patrí a tak sa tešíme na našich priateľov už čoskoro na dobšinských pretekoch, ktoré sa aj tento rok konajú v tradičnom termíne (19. – 21.júla 2019).

Sledujte nás aj naďalej. Informácie o Dobšinskom kopci nájdete na našej webovej stránke www.dobsinskykopec.com, ako aj na našom profile na FB.