Dobšinský kopec 2015: Užitočné informácie pre divákov

Posted on Posted in Dobšinský kopec 2015

V súvislosti s uskutočnením podujatia Dobšinský kopec 2015 prichádza k nevyhnutným opatreniam, či uzáverám ciest (najmä s ohľadom na očakávané množstvo pretekárov a divákov). S tým súvisí aj logistika na trati a v meste Dobšiná, ktorú vám práve predstavíme.

Dobšinský kopec 2015: Užitočné informácie pre divákov

V súvislosti s uskutočnením podujatia Dobšinský kopec 2015 prichádza k nevyhnutným opatreniam, či uzáverám ciest (najmä s ohľadom na očakávané množstvo pretekárov a divákov). S tým súvisí aj logistika na trati a v meste Dobšiná, ktorú vám práve predstavíme.

Obchádzky a obmedzenia v Dobšinej:

DEPO pretekárskych vozidiel bude ako každý rok umiestnené do samotného mesta Dobšiná na ulice Vlčia dolina, SNP, Nová a Námestie Tri ruže. V prípade väčšieho počtu prihlásených pretekárov bude ulica SNP uzavretá až po Hasičskú strážnicu.

Sprievodný program na Námestí Baníkov bude mať za následok veľký nápor na dopravu práve počas ich konania – v piatok 17.7.2015 a sobotu 18.7.2015. V popoludňajších hodinách bude organizátor zabezpečovať parkovanie prichádzajúcich návštevníkov na štyri záchytné parkoviská priamo v Dobšinej. Polícia SR bude monitorovať najmä Zimnú ulicu, tak aby bola zabezpečená jej priechodnosť a vozidlá, ktoré nebudú rešpektovať pokyny a dopravné značenia budú odtiahnuté do areálu Podniku služieb mesta Dobšiná. Usporiadateľ zabezpečí počas sprievodného programu aj spriechodnenie úseku DEPA  medzi ulicami Jarkovou a Novou (Potraviny Jednota – autobusová zastávka na bývalom trhovisku).

Sme si vedomí, že hlavne obyvatelia Dobšinej budú určitým spôsobom obmedzení, našou snahou však bude minimalizovať vaše obmedzenia a touto cestou sa  vám chceme aj poďakovať za pochopenie a väčšiu trpezlivosť.

Parkovanie počas tréningov a súťažných jázd:

Ako už tradične, pripravené budú aj záchytné parkoviská pre návštevníkov sobotňajších tréningových a nedeľňajších súťažných jázd. Zo smeru od Rožňavy to budú parkoviská v areáli spoločnosti EUROBUS a jeho okolí (podľa potreby až po odbočku na ulicu P. J. Šafárika. Obyvatelia Dobšinej budú mať umožnený vjazd do mesta po ulici Železničnej a Zimnej. Zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi to budú parkoviská v lokalitách „pri Kríži”, „Gúgel” a Dobšinská Maša.

Organizačný výbor DK 2015