Dobšinský kopec 2016 už odštartoval

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2016

Presne o 7:00 hodine v piatok 15.7.2016 odštartoval Dobšinský kopec 2016 administratívnym a technickým preberaním súťažiacich.

Dobšinský kopec 2016 patrí medzi najvýznamnejšie slovenské automobilové podujatia, keďže je zaradený do seriálu Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu. V Dobšinej sa tento seriál predstaví aktuálne už po piaty krát, pričom na štart by sa podľa zoznamu prihlásených malo postaviť viac ako stotridsať štartujúcich zo siedmych európskych krajín. Koľko ich presne bude, to sa dozvieme po dnešnom, už spomínanom administratívnom a technickom preberaní, po ktorých nasleduje rozprava s jazdcami, ale aj na námestí v Dobšinej predstavenie vybratých jazdcov a autogramiáda. Po nej bude nasledovať slávnostné otvorenie pretekov a kultúrny program.

V sobotu sú naplánované dve tréningové jazdy, ktorých štart bude o 9:00 a 13:00 hodine. Vo večerných hodinách sa budú môcť jazdci, ich tímy, ale aj diváci opäť presunúť na námestie v Dobšinej, kde ich čaká druhé kolo kultúrneho programu.

Vyvrcholenie Dobšinského kopca 2016 príde v nedeľu, keď súťažiaci absolvujú dvojicu ostrých jázd, ktorých výsledok po spočítaní časov nám predstaví víťaza aktuálneho ročníka. Štart súťažných jázd je plánovaný na 9-tu a 13-tu hodinu. Po jazdách sa opäť všetci prítomní presunú na námestie, kde je o 17:30 hod. plánované vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov.

Viac informácií nájdete na web stránke organizátora: www.dobsinskykopec.com

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2016