Dobšinský kopec 2016 vydal Media book

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2016

Už iba jeden a pol týždňa nás delí od štartu jedného z najvýznamnejších automobilových podujatí na Slovensku, Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu – Dobšinský kopec 2016.

Organizátor podujatia pripravil pre zástupcov médií Media book, čiže knihu, ktorá obsahuje všetky informácie pre zástupcov médií. Navyše sú od včerajšieho dňa zverejnené aj akreditačné formuláre, ktoré zástupcovia médií nájdu na stránke www.dobsinskykopec.com. Odporúčame tieto akreditačné podmienky dobre preštudovať (sú v nich totiž oproti minulosti mierne zmeny) a samozrejme vypísané akreditácie zaslať organizátorovi na uvedenú adresu. Zároveň s žiadosťou o akreditáciu žiadame zaslať aj kópiu novinárskeho preukazu. Bez týchto dokladov akreditácia nebude udelená. V prípade neudelenia akreditácie o tomto bude organizátor informovať dotyčnú osobu. V prípade udelenia akreditácie potvrdzujúci mail zasielať organizátor nebude.

Všetky informácie, ako aj samotný Media book nájdete na stránke organizátora, t.j.:

www.dobsinkykopec.com

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2016