Dobšinský kopec 2017 má nový termín.

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2016, Tlačové správy

V dňoch 4. až 6. novembra 2016 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie všetkých  organizátorov Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu v španielskom meste Oviedo. Naša trojčlenná delegácia ( Ing. Radovan Revúcky, Ing. Pavol Kušnier, Marcel Kollárik) cestovala na toto podujatie s veľkými očakávaniami. Niekoľko mesiacov  pred týmto mítingom sme lobovali u zástupcov FIA za znovuzaradenie Dobšinského kopca  do seriálu ME histocických vozidiel a to  aj v prípade že by sme presunuli termín pretekov  o niekoľko týždňov.

Na piatkovom stretnutí sa zhodnotila uplynulá sezóna 2016. Každý z usporiadateľov predstavil vo svojom referáte organizáciu a hlavné problémy s ktorými počas príprav a priebehu pretekov zápasili. Zástupcovia FIA znova kládli veľký dôraz na bezpečnosť a nové predpisy čomu bola podriadená aj ďalšia časť zasadnutia. Záver patril kalendárnej porade na ktorej sme si nakoniec predsa len presadili naše požiadavky. Sme nesmierne radi že vás prostredníctvom DN môžeme ako prvých informovať o tom že Dobšinský kopec bude mať aj v roku 2017 najvyšší štatút Majstrovstiev Európy, ba čosi viac, v Dobšinej sa po krátkej prestávke uskutočnia znova  aj Majstrovstvá Európy historických automobilov a to v novom termíne 21. – 23. júla 2017.

Sobotňajší program patril prehliadke historického centra mesta a návšteve múzea Fernanda Alonsa, miestneho rodáka ale hlavne  dvojnásobného majstra sveta F1. Sobotňajší  večer už patril ako každý rok slávnostnému galaprogramu na ktorom boli ocenení všetci šampióni Majstrovstiev Európy. Asi každý vie, že pre rok 2016 sa absolútnym víťazom ME v pretekoch automobilov do vrchu stal taliansky pretekár Simone Faggioli, čo znamená že je to už jeho deviaty titul.  V nedeľu skoro ráno sme absolvovali náročnú cestu domov. Mimo časti nákladov na cestu sme si celý pobyt a ubytovanie hradili z vlastných prostriedkov.

Ďakujeme primátorovi mesta a zároveň aj predsedovi organizačného výboru DK za možnosť reprezentovať a hájiť záujmy nášho Dobšinského kopca v zahraničí.

Marcel Kollárik