Dobšinský kopec 2020 odložený

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2020, Tlačové správy

Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu (COVID-19) Organizačný výbor Dobšinského kopca rozhodol, že preteky sa v pôvodnom termíne 17.-19. júla 2020 neuskutočnia.

Organizátori však aj naďalej pokračujú v príprave pretekov, ktoré by sa mohli konať, ak to okolnosti dovolia, v náhradnom termíne ešte tento rok. O vývoji vás budeme informovať.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a veríme, že sa čo najskôr budeme môcť znova stretnúť na pretekoch. Bezpečnosť a zdravie súťažiacich, divákov, partnerov, médií a všetkých zainteresovaných zostávajú najvyššou prioritou.

Organizačný výbor
Dobšinský kopec 2020

10.mája 2020

Dobšinský kopec 2020 postponed

Due to the situation caused by the coronavirus (COVID-19) pandemic, the promoter of Dobšinský kopec decided, that the race will not take place in original weekend on 2020 July 17. – 19.

However, the organizers are still preparing for race, which could take place, if circumstances allow, at another date later this year. We will keep you informed od developments.

Thank you everyone for your understanding and we believe, that we will be able to meet again at the race as soon as possible. However, the safety and health of competitors, spectators, partners, media and all stakeholders remain a top priority.

Promoter of DK2020
2020, May 10