Dôležité informácie pre zahraničných účastníkov

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2021, Nezaradené, Tlačové správy

Hoci je Slovenská Republika aktuálne prakticky celá v zelenom pásme Covid automatu, Úrad verejného zdravotníctva SR prijal opatrenia  pre vstup na územie Slovenska. Čo to znamená pre zahraničných účastníkov XXXVII. ročníka pretekov automobilov do vrchu na Dobšinskom kopci?

 

Okres Dobšiná je v rámci slovenského Covid automatu v zelenej farbe, ktorá znamená „monitoring“ situácie. Slováci sa preto riadia iba základným pravidlom R O R = Rúško – Odstup – Ruky. Pri vstupe na územie Slovenska z inej krajiny sú však podmienky zložitejšie.

Podľa oficiálne zverejnenej štartovej listiny FIA EHC DK 2021 sú všetky krajiny, z ktorých sú prihlásení súťažiaci, medzi zelenými krajinami. Aj napriek tomu je však potrebné sa pri vstupe na Slovensko zaregistrovať elektronicky cez webový portál eHranica. Pre tento prípad sme pre zahraničných jazdcov, členov realizačného tímu, rozhodcov a novinárov pripravili „Pozývací list“, ktorým sa preukážu na hraniciach pri vstupe na územie Slovenskej Republiky.

Pozývací list potvrdzuje, že preteky XXXVII. Dobšinský kopec 2021, ktoré sa uskutočnia na trati Dobšinského kopca v meste Dobšiná /Slovenská Republika/, v dňoch 16. -18.7.2021, sú športovým podujatím organizovaným občianskym združením Autoklub EHC Dobšinský kopec /Hnilecká 921, Dobšiná, Slovakia/. Preteky XXXVII. Dobšinský kopec 2021 sú oficiálne športové podujatie zaregistrované a nahlásené na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v meste Rožňava a prebiehajú podľa aktuálne platných epidemiologických opatrení, pričom sa na nich vzťahuje výnimka z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.226/2021 z2.7.2021, §7 ods. 1 písmeno k).

Pozývací list slúži ako pozvánka na športové podujatie a zároveň slúži ako výnimka na prekročenie hraníc Slovenskej republiky za účelom cestovania na miesto športového podujatia.

Odporúčame preto všetkým pretekárom, členom realizačného tímu, športovým arbitrom a zástupcom médií vyplniť formulár eHranica, kde uvedú, že idú na konkrétne športové podujatie s odvolaním sa na príslušný paragraf Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

Druhou možnosťou je, že uvedú, že nastúpia karanténu a ako miesto vykonania karantény zadajú Autoklub EHC Dobšinský kopec /Hnilecká 921, Dobšiná, Slovakia/. V prípade tejto alternatívy potom nahlásia usporiadateľom v Dobšinej nástup do karantény a Autoklub EHC Dobšinský kopec už zariadi uplatnenie výnimky na karanténu z vyššie uvedeného dôvodu. Podotýkame, že to sa týka tých, ktorí nemajú doklad o očkovaní. Pre očkovaných platí povinnosť registrovať sa cez portál eHranica, ale nemusia nastúpiť karanténu.

Pozývací list určený pre pretekárov, členov realizačného tímu, športových arbitrov a zástupcov médií nájdete na našej webovej stránke v sekcii „Jazdci“ – „Dokumenty na stiahnutie“.

 

Pripomíname tiež, že všetky dôležité informácie nájdete v elektronickej podobe na týchto linkoch:

 

Online informačná tabuľa (neoficiálna) – EHC

https://chronomoto.hu/fiahillclimb/onb/index.php?event=ehc_2021_08

Online informačná tabuľa (neoficiálna) – pre ostatné šampionáty

https://leto.dobsinskykopec.com/

 

Ľuboš Kašický

Tlačový tajomník DK 2021