II. – Čo všetko nájdeme vo Zvláštnych ustanoveniach Dobšinského kopca 2018

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2018, Tlačové správy

V prvej časti rozprávania o tom, čo všetko obsahujú Zvláštne ustanovenia zverejnené k podujatiu XXXV. Dobšinský kopec 2018 sme si povedali „A“. Dnes prišiel rad na písmeno „B“, čiže na  program podujatia a preberieme si aj charakteristiku dobšinskej trate, či ostatné „drobnosti“ Zvláštnych ustanovení.

V minulom článku sme si povedali niečo o ľuďoch, ktorí jediné slovenské podujatie zaradené do seriálu FIA European Hill Climb Championship pripravujú, ale aj o tých, ktorí sa budú priamo podieľať na ich vedení v priebehu ich konania. Ozrejmili sme si aj spôsob a podmienky prihlasovania na podujatie. Teraz sa poďme najskôr pozrieť na charakteristiku trate pretekov.

Preteky sa uskutočnia na štátnej ceste I/67 v úseku „Dobšiná – Dobšinský kopec“, pričom dĺžka trate je 6810 m a minimálna šírka trate 7 m. Umiestnenie priestoru štartu je v Dobšinej na Hnileckej ulici v nadmorskej výške 461 metrov nad morom. Jazdci sa po absolvovaní 6810 metrov dlhej trate dostávajú v rámci pretekov Dobšinský kopec do nadmorskej výšky 858 metrov nad morom kde je umiestnený cieľ pretekov (cca 400 metrov pred odbočkou na Dedinky). V rámci tohto presunu musia zároveň absolvovať aj 397 metrov vysoké prevýšenie s priemerným stúpaním 5,8 %, ale aj zdolať rovných 30 zákrut a prejsť povedľa 24 stanovíšť traťových komisárov. Až doposiaľ túto trať najrýchlejšie zdolal Talian Simone Faggioli na vozidle Norma M20FC počas minuloročných pretekov v čase 2:15,783 minúty, čo je aj platný rekord dobšinskej trate.

Samozrejme tak, ako je v rámci seriálu FIA EHCC zvykom, aj teraz sa v Dobšinej budú konať najskôr v sobotu (21.7.2018) dve tréningové jazdy a následne v nedeľu (22.7.2018) dvojica súťažných, čiže „ostrých“ jázd. Súčet časov v nich dosiahnutý určí konečné poradie.

Ešte skôr ako však jazdci nastúpia na štart prvej tréningovej jazdy, musia absolvovať povinné preberania. Administratívne preberanie bude prebiehať na riaditeľstve súťaže, ktoré bude umiestnené v budove na Hnileckej ulici č. 917 v Dobšinej. Technické preberanie bude prebiehať v Hasičskej zbrojnici na ulici SNP rovnako v Dobšinej. Uzavreté parkovisko bude zriadené v blízkosti cieľa.

Čo sa programu týka ten je v rámci podujatia XXV. Dobšinský kopec 2018 nasledovný:

1.5.2018                    Začiatok prijímania prihlášok
11.7.2018                  Uzávierka prihlášok
16.7.2018                  Zverejnenie zoznamu prihlásených
16.7.2018                  Zverejnenie harmonogramu admin. a tech. Preberania
19.7.2018                  Otvorenie parkoviska DEPO I. a DEPO II.

20.7.2018                  Admin. preberanie – 7:00 – 18:00 hod.
20.7.2018                  Tech. preberanie   –  7:30 – 18:30 hod.
20.7.2018                  Zasadnutie Rady športových komisárov – 19:00 hod.
20.7.2018                  Safety meeting – 19:30 hod.
20.7.2018                  Povinná rozprava jazdcov – 20:00 hod.

21.7.2018                  Zverejnenie zoznamu prevzatých jazdcov – 7:45 hod.
21.7.2018                  Prvá tréningová jazda – 9:00 – 11:30 hod.
21.7.2018                  Rozprava jazdcov v priestore cieľa – 11:30 – 11:45 hod.
21.7.2018                  Druhá tréningová jazda – 13:00 – 16:00 hod.
21.7.2018                  Zverejnenie výsledkov tréningových jázd – 17:15 hod.
21.7.2018                  Zverejnenie štartovej listiny pretekov – 18:30 hod.
21.7.2018                  Tlačová konferencia – 20:00 hod.
21.7.2018                  Slávnostné otvorenie pretekov

22.7.2018                  1. súťažná jazda –   8:30 – 11:00 hod
22.7.2018                  2. súťažná jazda – 12:30 – 15:00 hod.
22.7.2018                  Záverečná tech. kontrola – Hasičská zbrojnica, ul. SNP, Dobšiná
22.7.2018                  Zverejnenie výsledkov – do 60 minút po ukončení 2.súť.jazdy
22.7.2018                  Vyhlásenie víťazov – do 90 min. po ukončení 2.súť.jazdy

Organizátor by rád záverom chcel ešte raz upozorniť jazdcov a súťažiacich na fakt, ktorý sme spomínali už v predchádzajúcom článku. V prípade ak nebudú prihlášky podložené úhradou prihlasovacieho vkladu, tieto prihlášky budú anulované a prehlásené za neplatné.

Verím, že sme vás v dostatočnej miere informovali o najdôležitejších informáciách, ktoré potrebujete vedieť v rámci podujatia XXXV. Dobšinský kopec 2018. Samozrejme všetkým jazdcom odporúčame prečítať si kompletné Zvláštne ustanovenia, keďže v nich nájdu ešte množstvo podstatných informácií. Tie sú však už vyslovene športového charakteru, určené vyslovene jazdcom a súťažiacim.

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2018