Informácia pre jazdcov (ale aj divákov) Dobšinského kopca 2017

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2017, Tlačové správy

Už o necelú polhodinku odštartuje prvá súťažná jazda Dobšinského kopca 2017. Organizátor pripravil pre jazdcov Vykonávacie nariadenia č. 2, ktoré hovoria
o možnosti zmeny času štartu druhej súťažnej jazdy.

Túto správu by mali vziať do úvahy nielen jazdci, ale aj diváci Dobšinského kopca 2017. Hovorí totiž o možnosti posunu času štartu druhej „ostrej“, čiže súťažnej jazdy. Tá podľa časového harmonogramu má odštartovať o 12:30 hodine, niektorí z popredných jazdcov však v priebehu soboty predniesli riaditeľstvu podujatia požiadavku, či by druhá súťažná jazda nemohla odštartovať o pol hodiny skôr. Riaditeľstvo podujatia, po dohode s Radou športových komisárov schválilo, že ak nepríde k nejakým nepredvídaným udalostiam, štart druhej súťažnej jazdy bude už o 12:00 hodine.

Veríme, že počasie, ale aj podmienky na trati túto zmenu povolia a všetci súťažiaci, ale aj diváci na Dobšinskom kopci 2017 zažijú krásny deň, plný nádherných
športových výkonov.

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2017