Manuál COVID-19

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2021, Tlačové správy

Organizačný výbor Dobšinský kopec 2021 oznamuje, že v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pripravuje Manuál COVID-19 s presnými pokynmi pre podujatie FIA EHC Dobšinský kopec 2021.

 

Manuál bude zohľadňovať aktuálne platné predpisy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19. Manuál bude zverejnený v najbližších dňoch a presne zadefinuje všetky okolnosti, podmienky a pravidlá pre súťažiacich, členov tímov ako aj zástupcov médií. Po spustení bude dostupný v novej sekcii „COVID-19“ na stránke https://leto.dobsinskykopec.com .

Prihlasovanie naďalej prebieha elektronický cez formulár na https://registrations.fia.com/ehc  (EHC), respektíve na stránke www.sams-asn.sk/prihlaska . Uzávierka prihlášok je 7. júla 2021.

 

Ľuboš Kašický

Tlačový tajomník DK 2021