UZÁVIERKA CIEST, OBCHÁDZKY A PARKOVANIE

V dobe konania pretekov na Dobšinskom kopci bude úradne schválená uzávierka štátnej cesty
I/67 medzi Dobšinou a Dobšinským kopcom. Uzávierka platí po obidva dni (17. – 18. júla 2021)
v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod.

 

UZÁVIERKA
Snahou usporiadateľa bude v prípade priaznivého vývoja podujatia uvoľniť premávku na
spomínanom úseku aj v skoršom termíne. Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú
zúčastniť pretekov, k dispozícii obchádzkové trasy - zobrazené na mape. Na hlavných
prístupových komunikáciách v Gemerskej Polome, Štítniku a na križovatke pri Hnilci (Knola)
bude zabezpečený odklon dopravy usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou SR. Vodiči,
ktorí budú odklonení na príslušnú obchádzkovú trasu, dostanú od usporiadateľa informáciu,
ktorá ich navedie na ich cieľové miesto. Vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi
Gemerskou Polomou a Hnilcom, spôsobenou poškodeným cestným telesom, môžu túto trasu
použiť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ostatné vozidlá musia využiť variantné
riešenia.

 

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V DOBŠINEJ
Depo pretekárskych vozidiel bude na uliciach SNP, Nová a Námestie Tri ruže. Bude riadne
vyznačené zákazovými dopravnými značkami v čase od 16. júla 2021 do 18. júla 2021.
Parkovanie súkromných vozidiel divákov počas celého podujatia bude realizované
usporiadateľom na vyhradených parkoviskách. Polícia SR bude monitorovať najmä Zimnú a
Železničnú ulicu tak, aby boli priechodné a tým bol umožnený vjazd a výjazd vozidiel
Dobšinčanov. Vozidlá vodičov, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie alebo pokyny
usporiadateľov, budú odtiahnuté do areálu Podniku služieb mesta Dobšiná.

 

PARKOVANIE POČAS PRETEKOV

Pre prichádzajúcich návštevníkov budú pripravené záchytné parkoviská.
- Zo smeru od Rožňavy to bude parkovisko areálu EUROBUS a jeho okolie.
- Zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi bude parkovisko "Gugel".
- Preprava návštevníkov zo záchytných parkovísk EUROBUS, pri Kríži a Dobšinská Maša
na miesto konania pretekov bude zabezpečená kyvadlovou dopravou. Kyvadlová
preprava bude zabezpečená označenými autobusmi EUROBUSU aj počas prestávok
medzi jednotlivými jazdami z Námestia Tri Ruže a Dobšinským kopcom, a naopak.
Zastávky autobusu budú označené.

Všetky potrebné informácie o pretekoch na Dobšinskom kopci nájdete na našej webovej stránke
www.dobsinskykopec.com, ako aj na našom profile na FB. Preteky na Dobšinskom kopci 2021
štartujú v sobotu 17. júla 2021 dvoma tréningovými jazdami. V nedeľu 18. júla 2021 sú na
programe dve súťažné jazdy.

 

Org. výbor PAV

Partneri súťaže