Rekordy Dobšinského kopca

Posted on Posted in Dobšinský kopec 2014

Každý z organizátorov pretekov automobilov do vrchu si každý rok praje, aby práve na jeho kopci padol nový traťový rekord. V Dobšinej takéto rekordy
v poslednom období padajú stále.

FIA predpisy pre preteky automobilov do vrchu majú obsiahle pravidlá, ktorými divákov nechceme a určite ani nebudeme zbytočne otravovať. Bežnému divákovi totiž stačí vedieťiba jediné. Jazdec, ktorý dokáže zdolať vytýčenú trať v čo najkratšom čase sa stane víťazom. Samozrejme nie

v jednej jazde, ale dvoch súťažných, ktorých výsledná hodnota sa spočítava.

Iné je to však s traťovým rekordom. V tomto prípade sa počíta iba jedna samostatná jazda. Ak sa jazdcovi podarí dosiahnuť lepší čas, nadšenie medzi divákmi nemá konca, kraja.

Preteky automobilov do vrchu – Dobšinský kopec si už za tridsať rokov fungovania zabezpečili dostatočnú popularitu medzi jazdcami, ale aj divákmi. Tú v posledných rokoch zvyšuje aj neustále sa meniaca hodnota traťového rekordu, pričom v posledných troch rokoch sa menila neustále. Pozrime sa teraz spoločne na to, ako to s tými traťovými rekordmi v Dobšinej vlastne vyzerá.

Najrýchlejší čas pre vozidlá zaradené do skupiny N dosiahol v roku 2013 domáci jazdec Vlastimil Majerčák, ktorému sa ako prvému jazdcovi
v spomínanej skupine podarilo pokoriť hranicu troch minút. Výsledný čas Vlastimila Majerčáka má hodnotu 2:58,195 min., pričom jeho priemerná rýchlosť sa zastavila na hodnote 137,580 km/hod.

Držiteľom platného rekordu v skupine A je český jazdec Jaromír Malý, ktorému sa zároveňpodarilo prekonať trať Dobšinského kopca priemernou rýchlosťou 140,652 km/hod. a jeho výsledný čas má hodnotu 2:54,302 min.

Rekord trate medzi takzvanými plechovými vozidlami drží Dan Michl, pričom dosiahnutý čas 2:44,660 min. sa tomuto českému jazdcovi podarilo zajazdiť v roku 2011. Priemernú rýchlosť pritom dosiahol na úrovni 148,889 km/hod.

Absolútny najrýchlejší čas sa menil v poslednej dobe v každom roku. Najskôr v roku 2011 prekonal Slovák Jaro Krajči na novo položenom asfalte traťový rekord z roku 2008. Ten dosiahol Dušan Nevěřil a jeho hodnota bola 2:32,917 min. Jaro Krajči tento čas vylepšil o vyše jednu sekundu na hodnotu 2:31,811 min. Jarov rekord však vydržal iba rok. Pri premiére Dobšinského kopca v rámci Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu v roku 2012 prišiel do Dobšinej Talian Simone Faggioli, ktorý na Oselle FA 30 dokázal poraziť Krajčiho čas dokonca o celých osem sekúnd. Tým stanovil jeho novú hodnotu – 2:23,850 min. Napriek faktu, že mnohí diváci boli v Dobšinej

skalopevne presvedčení o tom, že túto hodnotu sa už nedá vylepšiť, Simone Faggiloli prišiel súťažiť na Dobšinský kopec aj v minulom roku, čiže 2013, pričom porazil sám seba o ďalšie dve sekundy. Platný traťový rekord Dobšinského kopca sa tak dostal na hodnotu neuveriteľné 2 minúty 21 sekúnd a osemstodeväťdesiatosem tisíciny sekundy, pričom výsledná priemerná rýchlosť sa v tomto prípade ustálila na hodnote 172,772 km/hod.

Napriek tomuto, už naozaj fantastického času si však dovolíme tvrdiť, že na Dobšinskom kopci 2014 môžeme očakávať jeho ďalšie zlepšenie aj v tomto roku. Simone Faggioli nielenže nebude v Dobšinej v dňoch 18.-20.júla 2014 chýbať, ale príde aj s novým vozidlom, s ktorým už dokázal vylepšiť najrýchlejšie časy na kopcoch vo Francúzsku, Rakúsku, ale aj Portugalsku. Máme sa teda na čo tešiť.

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2014