Uzávierka cesty na Dobšinskom kopci

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2018, Tlačové správy

Organizačný výbor XXXV. Dobšinského kopca 2018 upozorňuje na uzávierku cesty I/67 v dňoch 21. a 22.7.2018 v čase od 7:00 do 20:00 hodiny a s tým spojené ďalšie dopravné obmedzenia a regulované parkovanie.

UZÁVIERKA ŠTÁTNEJ CESTY I/67

Uzávierka štátnej cesty I/67 medzi Dobšinou a Dobšinským kopcom je úradne schválená po obidva dni konania XXXV. Dobšinského kopca 2018 t.j. 21. a 22.07.2018 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod. Snahou usporiadateľa bude v prípade priaznivého vývoja podujatia uvoľniť premávku na spomínanom úseku aj v skoršom termíne.

Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú zúčastniť pretekov, k dispozícii obchádzkové trasy zobrazené na mape, ktorú zasielame v prílohe.

Na hlavných prístupových komunikáciách v Gemerskej polome, Štítniku, Pustom Poli a na križovatke pri Hnilci (Knola) bude zabezpečený odklon dopravy usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou SR. Vodiči, ktorí budú odklonení na príslušnú obchádzkovú trasu, dostanú od usporiadateľa mapu, ktorá ich navedie na ich cieľové miesto.

Vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi Gemerskou Polomou a Hnilcom, spôsobenou poškodeným cestným telesom, môžu túto trasu použiť iba vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Ostatné vozidlá musia využiť variantné riešenia.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V DOBŠINEJ

Depo pretekárskych vozidiel bude na uliciach SNP, Nová a Námestie Tri ruže a bude riadne vyznačené zákazovými dopravnými značkami v čase od 18.07.2018 do 22.07.2018

Parkovanie súkromných vozidiel divákov počas celého podujatia bude realizované usporiadateľom na vyhradených parkoviskách.

Polícia SR bude monitorovať najmä Zimnú a Železničnú ulicu tak, aby boli priechodné a tým bol umožnený vjazd a výjazd vozidiel Dobšinčanov. Vodičom, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie alebo pokyny usporiadateľov, budú ich vozidlá odtiahnuté do areálu Podniku služieb mesta Dobšiná.

PARKOVANIE POČAS PRETEKOV

Pre prichádzajúcich návštevníkov budú pripravené záchytné parkoviská. Zo smeru od Rožňavy to bude parkovisko areálu EUROBUS a jeho okolie.

Zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi to budú parkoviska “pri Kríži”, “Gugel” a Dobšinská Maša.

Preprava návštevníkov zo záchytných parkovísk EUROBUS, pri Kríži a Dobšinská Maša na miesto konania pretekov bude zabezpečená kyvadlovou dopravou.

Kyvadlová preprava bude zabezpečená aj počas prestávok medzi jednotlivými jazdami označenými autobusmi EUROBUSU medzi námestím Tri Ruže a Dobšinským kopcom a naopak. Zástavky autobusu budú označené.

Organizačný výbor XXXV. Dobšinského kopca 2018