V Dobšinej už naplno prebiehajú úpravy trate

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinský kopec 2018, Tlačové správy

Napriek faktu, že trať Dobšinského kopca nepotrebuje pred pretekmi veľa úprav, práve v týchto dňoch majú možnosť vodiči prechádzajúci Dobšinským kopcom stretnúť množstvo pracovníkov, upravujúcich nielen trať, ale aj jej okolie.

Opravy popraskanej vozovky, nové maľovanie zvodidiel, či výmena ich častí, ale aj kosenie trávy, či orezávanie drevín. Toto všetko sa deje tri týždne pred štartom XXXV. Dobšinského kopca 2018, jediného slovenského podujatia zaradeného do seriálu FIA European Hill Climb Championship 2018 a seriálu FIA Historik Hill Climb Championship. Vrátane spomínaného podujatia odštartuje zároveň aj desiate kolo Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu, ale aj Majstrovstiev Slovenska pretekov historických vozidiel, Slovenského kopcového pohára, Slovenskej trofeji historických vozidiel pravidelnosti. Okrem domácich seriálov si na XXXV. Dobšinskom kopci 2018 svoje sily pomerajú aj účastníci Majstrovstiev Českej republiky pretekov automobilov do vrchu súdobých, ale aj historických vozidiel a v Českej trofeji.

Podujatie XXXV. Dobšinský kopec 2018 odštartuje v dňoch 20. – 22.7.2018, pričom uzávierka prihlášok je stanovená na 11.7.2018 presne o polnoci. V tomto čase je už v zozname prihlásených zverejnených 43 mien z ôsmych európskych krajín.

 

 

Aby bolo všetko do termínu štartu XXXV. Dobšinského kopca 2018 pripravené, na to pozorne prihliada riaditeľ podujatia Marcel Kollárik za veľkej podpory Predsedu organizačného výboru a zároveň Primátora Mesta Dobšiná, Jána Slováka.

„Samozrejme samotná vozovka, ale aj zvodidlá podliehajú vplyvom počasia, ale aj drobným haváriám, ktoré sa na Dobšinskom kopci mimo pretekov stávajú. Z toho dôvodu musíme každý rok niečo opravovať. Teraz okrem spomínaných „bežných“ opráv sa nám podarilo zabezpečiť aj financie na nový náter zvodidiel, ktoré boli na niektorých miestach v dosť „zúboženom“ stave. Samozrejme upraviť treba aj niektoré prerastené dreviny, či poriadne vykosiť okolie trate.  Som rád, že aj Mesto Dobšiná, ako spoluorganizátor Dobšinského kopca výrazne prispieva k týmto úpravám, za čo by som sa chcel poďakovať Primátorovi, Jánovi Slovákovi. Aj jeho zásluhou sa podarilo dopracovať k dohode so Správou ciest Košického samosprávneho kraja a Slovenskou správou ciest a urobiť príslušné úpravy na trati a jej okolí. Veľkou mierou prispeli aj podniky Mesta Dobšiná za čo všetkým patrí veľká vďaka,“ povedal Marcel Kollárik, riaditeľ XXXV. Dobšinského kopca 2018.

 

Miro Majláth
tlačový tajomník DK 2018