Všeobecné informácie

XXXVII. DOBŠINSKÝ KOPEC 2021

Dobšiná

16. – 18.7.2021

 

FIA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY PRETEKOV AUTOMOBILOV DO VRCHU (EHC)

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU(MSR PAV)

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETEKOCH AUTOMOBILOV DO VRCHU(MMSR PAV)

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRETEKOCH HISTORICKÝCH AUTOMOBILOV DO VRCHU (MSR PAV – HA)

SLOVENSKÝ KOPCOVÝ POHÁR (SKP)

SLOVENSKÁ TROFEJ PAV HISTORICKÝCH AUTOMOBILOV PRAVIDELNOSTI (ST PAV HP)

AUTOKLUB MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY (MČR)

AUTOKLUB MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY PRETEKOV HISTORICKÝCH AUTOMOBILOV DO VRCHU(MČR HA)

AUTOKLUB ČESKÁ TROFEJ (ČT)

Deň Hodina Program
Po zverejnení ZU okamžite Začiatok prijímania prihlášok
7.7.2021 24:00 Uzávierka prihlášok
12.7.2021 12:00 Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania (www.dobsinskykopec.com)
14.7.2021 8:00 Otvorenie parkoviska pretekárskych vozidiel (DEPO I, DEPO II)
16.7.2021 Zaslanie elektronickej podoby rozpravy jazdcov
07:00 - 18:00 Administratívne preberanie
10:00 - 12:00 Administratívne preberanie EHC
07:15 - 18:30 Technické preberanie
10:30 - 12:30 Technické preberanie EHC
13:00 Safety meeting
19:30 1. zasadnutie RŠK
17.7.2021 07:45 Zverejnenie zoznamu prevzatých jazdcov
09:00 - 11:30 1. tréningová jazda
11:30 - 11:45 Rozprava jazdcov v priestore Cieľa
13:00 - 16:00 2. tréningová jazda
Okamžite po dojazde Tlačová konferencia
17:15 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
18:30 Zverejnenie štartovej listiny pretekov
18.07.2021 8:00 Slávnostné otvorenie pretekov
8:30 - 11:00 1. súťažná jazda
12:30 - 15:00 2. súťažná jazda
15:00 Uzavreté parkovisko - priestor cieľa
Po skončení preteku Záverečná technická kontrola - Hasičská zbrojnica, Ulica SNP
do 60 min. od skončenia poslednej jazdy Zverejnenie výsledkov
do 90 min. od skončenia poslednej jazdy Vyhlásenie víťazov

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie