Základné info

Program a harmonogram súťaže:

Deň Hodina Program
Po zverejnení ZU okamžite Začiatok prijímania prihlášok
7.7.2021 24:00 Uzávierka prihlášok
12.7.2021 12:00 Zverejnenie zoznamu prihlásených a harmonogramu administratívneho a technického preberania (www.dobsinskykopec.com)
14.7.2021 8:00 Otvorenie parkoviska pretekárskych vozidiel (DEPO I, DEPO II)
16.7.2021 Zaslanie elektronickej podoby rozpravy jazdcov
07:00 - 18:00 Administratívne preberanie
10:00 - 12:00 Administratívne preberanie EHC
07:15 - 18:30 Technické preberanie
10:30 - 12:30 Technické preberanie EHC
13:00 Safety meeting
19:30 1. zasadnutie RŠK
17.7.2021 07:45 Zverejnenie zoznamu prevzatých jazdcov
09:00 - 11:30 1. tréningová jazda
11:30 - 11:45 Rozprava jazdcov v priestore Cieľa
13:00 - 16:00 2. tréningová jazda
Okamžite po dojazde Tlačová konferencia
17:15 Zverejnenie výsledkov tréningových jázd
18:30 Zverejnenie štartovej listiny pretekov
18.07.2021 8:00 Slávnostné otvorenie pretekov
8:30 - 11:00 1. súťažná jazda
12:30 - 15:00 2. súťažná jazda
15:00 Uzavreté parkovisko - priestor cieľa
Po skončení preteku Záverečná technická kontrola - Hasičská zbrojnica, Ulica SNP
do 60 min. od skončenia poslednej jazdy Zverejnenie výsledkov
do 90 min. od skončenia poslednej jazdy Vyhlásenie víťazov